Fastigheter


Quartiers primära fokus är utveckling och försäljning, samt förvaltning av bostadsfastigheter. En kombination av förvaltning och utveckling skapar en stabil grund i bolaget men möjliggör samtidigt en snabbväxande expansionstakt.

Bolaget befinner sig just nu i en expansiv period där fokus den kommande perioden kommer att ligga på förvärv och utveckling av projektfastigheter.

Projektfastigheter

Förvaltningsfastigheter