För investerare

finansiellkalender

Finansiell kalender

Delårsrapport Jan-Jun 2018 2018-07-16
Bokslutskommuniké  Jan-Dec 20182019-02-22
Årsredovisning2019-05-09
Årsstämma 20192019-05-29
finansiellarapporter
storstaagare

Aktien

Quartiers stamaktier och preferensaktier handlas från och med den 21 juni 2017 på Nasdaq First North Stockholm.

Handelsbeteckning för stamaktien är QUART och handelsbeteckningen för preferensaktien är QUART PREF.

CERTIFIED ADVISER
Mangold är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50
Webbplats: www.mangold.se
Organisationsnummer 556585-1267

Ägarlista topp 10 - 31 December 2017
#Ägare:Stamaktier:Peferensaktier:Kapital, %:Röster, %:
1Egonomics AB10 106 340-19,2%20,7%
2Fastighets Aktiebolag Bränneröd6 098 740 85 37011,8%12,5%
3Rocet AB3 847 33430 0007,4%7,9%
4LMK-bolagen & Stiftelse3 450 714180 0006,9%7,1%
5Swedbank Robur Fonder (Småbolagsfonden Norden)2 037 700-3,9%4,2%
6Bosmac Invest AB2 000 666-3,8%4,1%
7Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB 1 980 000100 0004,0%

4,1%

8JP Morgan Securities, New York1 943 000-3,7%4,0%
9Alden AS1 430 000336 7803,4%3,0%
10Leif Edlund1 333 334-2,5%

2,7%


Övriga14 235 0683 347 92033,4%

29,7%


Totalt:48 462 8964 080 070
100%
100%
bolagsstamma
bolagsinformation
ledning-styrelse
Ledning

Tillförordnad VD sedan 2018

Marcus Johansson Prakt (1990)

Marcus har sedan 2016 varit bolagets CFO och tillträde som tillförordnad VD 2018.

Marcus har en bakgrund inom fastighetsutveckling och finans. Under sin tid på Annordia var Marcus rådgivare vid flertalet hotelletableringar genomförda av några av Sveriges största fastighetsbolag. Marcus kommer senast från Mangold där han varit projektledare med ansvar för kapitalanskaffningar, börsnoteringar, M&A-transaktioner och regulatoriska frågor avseende noterade bolag

Marcus har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg med del av utbildningen genomförd på ESSEC Business School i Paris och HEC i Montreal.

Innehav av aktier i Bolaget: 104 975 stamaktier.

Styrelse

Styrelseordförande sedan 2015

Jörgen Cederholm (1961)

Jörgen har över 25 års erfarenhet från affärsutveckling i medelstora och stora bolag. Jörgen har arbetat som global informationssäkerhetschef på IKEA samt ansvarat för ledarskaps- och organisationsmodeller. 1987 grundade Jörgen tillsammans med en kollega IT-bolaget Factum AB, med en årsomsättning om cirka 150 MSEK och 70 anställda. Factum AB kom senare att förvärvas av det då börsnoterade företaget Martinsson Informationssystem AB.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Ordförande och indirekt eller direkt ägare i Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB samt Efficax Förvaltning AB, styrelseledamot och indirekt eller direkt ägare i Portvakten Industrifastigheter Holding AB samt dotterbolag, Fastighets Aktiebolag Bränneröd, Lundagård Fastighetsutveckling AB, Linnéstaden Förvaltning AB, Linnéstaden Affärsutveckling AB, Strandängarna Förvaltning i Skåne AB och Continium AB samt styrelseledamot i Capitator AB och ägare i Rocet AB

Huvudsaklig utbildning: Jörgen har en Executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Innehav av aktier i Bolaget: 4 743 802 stamaktier, 54 201 preferensaktier i Bolaget via Fastighets Aktiebolag Bränneröd, Rocet AB, Linnéstaden Förvaltning AB samt Linnéstaden Affärsutveckling AB .
Jörgen innehar därtill direkt via privat innehav 11 600 stamaktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja
Större aktieägare: Nej

Styrelseledamot sedan 2017

Jimmie Hall (1974)

Jimmie har en bakgrund inom fastighetsbranschen där han tidigare har varit rådgivare samt delägare på fastighetskonsulterna Jones Lang LaSalle, Nordier Property Advisors och Treal Fastighetsutveckling AB. Jimmie är idag verksam som fastighetskonsult genom det egenägda bolaget Realist Fastighetsutveckling. Realist Fastighetsutveckling hjälper några av Sveriges största fastighetsägare i att arbeta strategiskt med konceptutveckling samt profilerings- och uthyrningsfrågor.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Styrelseledamot och ägare till JIHA AB och Wallery AB.

Huvudsaklig utbildning: Jimmie är diplomerad fastighetsförvaltare.

Innehav av aktier i Bolaget: 1 000 stamaktier via bolag.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja
Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2017

Sten Andersen (1965)

Sten är sedan 2014 marknadschef på ATG (AB Trav och Galopp). Sten är övergripande ansvarig för ATG:s positionering, manifest och kundupplevelse samt för event och kommersiella kommunikativa aktiviteter. Sten har tidigare varit marknadschef på OBH Nordica. Under 12 år var Sten VD för flera byråer inom internationella kommunikationskoncerner, senast kommunikationsbyrån INGO, idag rankad som en av världens främsta, som Sten var med och grundade genom sammanslagningen av Grey Stockholm och Ogilvy Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Styrelseledamot i Kanal 75 AB och Nowonomics AB.

Huvudsaklig utbildning: Sten har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Innehav av aktier i Bolaget: 32 000 stamaktier

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja
Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2015

Lars Åke Olofsson (1956)

Lars Åke Olofsson är sedan 1989 bosatt i Benahavis och är operativt ansvarig för Bolagets verksamhet i Spanien. Lars Åke ansvarar även för stadsplanering och infrastruktur i Benahavis kommun sedan flertalet år och har en lång internationell karriär i Skanska, Tailor Woodrow de España, och Tailor Wimpey.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Medlem i kommunfullmäktige i Benahavis kommun i Spanien med ansvar för stadsplanering, vägar, byggnationer och offentliga bostäder.

Huvudsaklig utbildning: Lars Åke har en Civilingenjörsexamen (MSc) från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Innehav av aktier i Bolaget:
0 innehav.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Nej
Större aktieägare: Ja

Revisor

Auktoriserad revisor

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

valberedning

VALBEREDNING
Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Andreas Bonnier (företrädare för Egonomics AB) och Jörgen Cederholm (företrädare för Fastighets Aktiebolag Bränneröd) och Mats Lundberg (företrädare för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Andreas Bonnier är ordförande i valberedningen.