20 april, 2017

Quartiers Properties avtalar om tillträdesdag för de tre intilliggande fastigheterna benämnda såsom Centro Forestal Sueco

Release

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 17 november 2016 att Bolaget ingått avtal om att förvärva tre intilliggande fastigheter benämnda såsom Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella. Bolaget har tillsammans med säljaren avtalat om tillträdesdag för förvärvet.

Överlåtelseavtalet tillät möjlighet till förlängning med två månader från tidigare överenskommen tillträdesdag som var den 17 maj 2017, innebärande möjlighet att skjuta fram tillträdet till den 17 juli 2017. Parterna har gemensamt överenskommit att ny tillträdesdag ska vara den 30 juni 2017.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 20:20.