Affärsidé 

Quartiers affärsidé är att utveckla bostäder och semesterfastigheter på den spanska solkusten. Målgruppen för bolagets verksamhet ska vara turister samt människor som söker ett andrahandsboende.

Målsättning och strategi

Quartiers målsättning är att aktivt identifiera fastigheter med utvecklingspotential och bygga en fastighetsportfölj på den spanska solkusten för att bli en etablerad regional aktör. Quartiers Properties ska långsiktigt uppnå hög lönsamhet samt ständigt driva en bred projektportfölj. Uthyrning ska i första hand ske genom långsiktiga kontrakt med fristående operatörer.

Attraktiva värderingarBolaget ska kontinuerligt söka efter fastigheter med attraktiva värderingar och utvecklingspotential.
Strategiska förvärvBolaget ska förvärva fastigheter med egenskaper som matchar Quartiers långsiktiga strategi.
Uppgradering och konceptualiceringKonceptualisering och kostnadseffektiva uppgraderingar ska bidra till ett förhöjt marknadsvärde på Bolagets fastighetsbestånd.
Stabila driftnetton i fastighetsbeståndetUppgraderingarna ska leda till stabila hyresintäkter för fastigheterna och lägga grunden för ytterligare tillväxt.