Affärsidé 

Quartiers affärsidé är att utveckla bostäder och semesterfastigheter på den spanska solkusten. Målgruppen för Bolagets verksamhet ska vara turister samt människor som söker ett andraboende.

Målsättning

Quartiers målsättning är att aktivt identifiera fastigheter med utvecklingspotential och bygga en fastighetsportfölj på den spanska solkusten för att bli en etablerad regional aktör. Quartiers Properties ska långsiktigt uppnå hög lönsamhet samt ständigt driva en bred projektportfölj.

Strategi

Quartiers befinner sig i en expansionsfas med fokus på förvärv av mark och utvecklingsfastigheter. Det finns för närvarande goda möjligheter att förvärva bra belägna objekt till attraktiva priser med goda finansieringsvillkor direkt från flertalet spanska banker, på samma sätt som bolaget tidigare har gjort.

Quartiers avser att de kommande åren bygga upp en projektportfölj som avses exploateras i takt med att priserna i regionen ökar. Sammantaget bedöms strategin möjliggöra flertalet välavkastande projekt de kommande åren. Quartiers Properties långsiktiga strategi bygger en tydligt inriktning på utveckling av semesterfastigheter och av andraboenden.

Attraktiva värderingarBolaget ska kontinuerligt söka efter fastigheter med attraktiva värderingar och utvecklingspotential.
Strategiska förvärvBolaget ska förvärva fastigheter med egenskaper som matchar Quartiers långsiktiga strategi.
Uppgradering och konceptualiceringKonceptualisering och kostnadseffektiva uppgraderingar ska bidra till ett förhöjt marknadsvärde på Bolagets fastighetsbestånd.
Stabila driftnetton i fastighetsbeståndetUppgraderingarna ska leda till stabila hyresintäkter för fastigheterna och lägga grunden för ytterligare tillväxt.