Affärsområden

Fastighetsutveckling

Affärsområdet fastighetsutveckling ansvarar för genomförandet av fastighetsprojekten från förvärv fram tills fastigheten är färdigställd och tas under förvaltning eller avyttas. Projektutvecklingen innefattar ansvar för identifiering av nya förvärv, utveckling av detaljplan, bygglov samt koordinering av hela utvecklings-och byggprocessen.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen ansvarar för drift av Bolagets förvaltningsfastigheter och övrig administration relaterat till fastigheterna.