VD-ord

Den som har följt Quartiers utveckling sedan vi först introducerades på börsen under försommaren 2016 kan se att bolaget noterat en kraftig tillväxt. Likt alla tillväxtbolag går utvecklingen i faser där kapitalanskaffningar varvas med investeringar och försäljningar. Vi befinner oss fortfarande i en tillväxtfas och kan med glädje konstatera att vi under 2018 framgångsrikt lanserat vårt första projekt till försäljning, 22byQuartiers. För att ta bolaget till nästa nivå har vi under andra halvan av 2018 investerat tid och kraft i att rekrytera kompetent personal och bygga upp en väl fungerande organisation. Idag har vi en grundstab som gör det möjligt för oss att skala upp verksamheten genom befintliga och nya projekt.

En av de organisatoriska förändringar som vi genomfört är att vi själva tagit över drift och ledning av våra numera 101 lägenheter som utgör vårt lägenhetshotell i lägenhetskomplexet Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis. Som ansvarig chef för lägenhetshotellet, som också bytt namn till Quartiers Marbella Apartment Hotel & Resort, är Henric Persson med gedigen hotellerfarenhet och som senast kommer från rollen som hotellchef för destinationshotellet Falkenberg Strandbad, del av ESS koncernen. Förutom rent operativa rationaliseringar kan vi redan idag konstatera att bokningsläget för 2019 är betydligt bättre än föregående år och under januari fick vi en utmärkelse från Expedia som det snabbast växande hotellet i södra Spanien mätt som tillväxt av antal bokningar. Övertagandet av driften möjliggör även synergier genom att vårt driftbolag kan erbjuda köpare i projekten 22byQuartiers och Ocean View en conciergeservice med hotellstandard.

Ett annat steg i att bygga en stabil organisatorisk struktur är vårt samägda försäljningsbolag Quartiers Estates med säljkontor i Puerto Banús. Bolaget har sedan det startades under sommaren 2018 presterat väl och förutom att vi lyckats stänga flertalet externa försäljningar, har teamet lyckats väl med försäljningen av 22byQuartiers där vi nu endast har sex lägenheter kvar att sälja. Tillträde av fas 2 beräknas ske under mars 2019.

Senast i förra veckan lyckades vi sälja två stycken lägenheter till ett pris om 435 000 Euro styck. Det ger oss en bra indikation om att prisnivån i Hacienda del Señorio de Cifuentes är på väg upp. Våra befintliga 101 lägenheter som ligger i samma område värderas för närvarande till ett genomsnitt om 343 500 EUR och i projekt Ocean View, som utvecklas granne med 22byQuartiers, har vi prognostiserat en snittförsäljning per lägenhet om 460 000 EUR. Ocean View utvecklas i samarbete med en av Sveriges ledande konceptutvecklare, Whyte&Lilja och kommer att byggas i en betydligt mer modern stil jämfört med 22byQuartiers och med exklusiva materialval som kommer att utmärka projektet på den annars relativt homogena fastighetsmarknaden i regionen.

Liksom andra tillväxtbolag är en av våra stora utmaningar att finansiera nya och befintliga projekt. Under hösten har vi därför knutit till oss Antonio Diaz-Barceló med bred erfarenhet från den spanska finans- och kapitalmarknaden. Tillsammans med Antonio har vi utöver våra svenska investerare breddat vårt kontaktnät hos finansiärer i främst Madrid och fortsätter att kontinuerligt arbeta proaktivt för att hitta finansieringslösningar som är förenliga med våra behov på kort- och lång sikt. Således ytterligare en insats som möjliggör fortsatt tillväxt under de kommande åren.

Vi ser en fortsatt stark utveckling på marknaden i Marbella där inte minst den digitala utvecklingen har möjliggjort för fler människor att flytta till Solkusten och njuta av dess fördelar utan att ge upp jobb eller företag på hemmaplan. Det är en mycket intressant utveckling som vi tror kommer att fortsätta framöver.

För de som inte vill stanna så länge när de besöker Solkusten utvecklar vi vårt hotellprojekt Boho Club på Golden Mile i Marbella. Just nu färdigställs de sista detaljerna i projektet.

Vi har inlett ett samarbete med aktiesajten Trade Venue och har tillsammans med dem spelat in en film som visar våra fastigheter och beskriver vad vi gör och våra planer framöver. Om ni inte personligen har möjlighet att besöka oss i Marbella kan jag varmt rekommendera filmen som finns tillgänglig på vår hemsida.

Med ett händelserikt 2018 i ryggen ser vi nu fram emot 2019 med minst lika mycket intressanta affärer att utveckla.

- Marcus Johansson Prakt, tf. Verkställande direktör