VD-ord

SOM NY TILLFÖRORDNAD VD ÄR DET ETT NÖJE ATT AVGE MITT FÖRSTA VD-ORD I ETT QUARTIERS SOM FORTSÄTTER ATT VÄXA OCH SOM IDAG HAR FLER PÅGÅENDE PROJEKT ÄN NÅGONSIN TIDIGARE. UNDER PERIODEN HAR VI RÖNT FRAMGÅNGAR INOM SÅVÄL FINANSIERING SOM UPPSTART AV NYA SAMARBETEN. SAMTIDIGT VERKAR VI I SPANIENS HETASTE FASTIGHETSMARKNAD MED EN TILLVÄXT I MALAGAREGIONEN SOM I MÅNGA AVSEENDEN ÖVERTRÄFFAR DEN FÖR SÅVÄL MADRID SOM ANDRA SNABBVÄXANDE REGIONER I SPANIEN.


Vi har under halvåret tagit flera viktiga steg med vår andra enskilt största investeringen som är utvecklingen av vår unika fastighet på Golden Mile i Marbella med tillhörande bungalows, hotellrum och restaurang. Hotellprojektet Boho Club på Centro Forestal Sueco utvecklas i högt tempo och vi har nu färdigställt och konkretiserat det tilltänkta konceptet tillsammans med Stylt Trampoli, en prisbelönt europeisk utvecklare av hotell- och restaurangkoncept, samt med en av Marbellas mest framgångsrika restaurangägare. Eftersom vi tror så starkt på det nya konceptet och bedömer att det har stor potential att även kunna lanseras på andra destinationer runt om i världen, har vi också tagit ett delägarskap om 50 procent i operatörsbolaget. Just nu arbetar vi tillsammans med operatören för att färdigställa de sista detaljerna inför planerad renoveringsstart under september/oktober 2018.

Vår enskilt största investering, lägenhetskomplexet Hacienda del Senorio de Cifuentes fortsätter att utvecklas starkt. Tack vare fortsatta investeringar och ett gediget arbete att befästa anläggningen som en etablerad semesterresort har värdet på beståndet ökat med hela 6,2 procent under årets första sex månader. När jag i skrivande stund besöker Booking.com och Tripadvisor kan jag konstatera positiva gästbetyg om 9,1/10,0 samt 4,5/5,0, vilket vittnar om de viktiga insatser som görs varje dag i driftverksamheten. Under andra halvåret 2018 kommer det pågående renoveringsarbetet att avslutas. En nyrenoverad anläggning och en tillströmning av nöjda besökare talar för ytterligare värdeökningar under 2018.

I september är det inflyttning i den första etappen av 22byQuartiers, som är ett nytt projekt inom Hacienda del Senorio de Cifuentes. Projektet säljs och marknadsförs av vårt delägda säljbolag Quartiers Estates med kontor i Puerto Banús. Efter lansering under senvåren 2018 har vi nu sålt de första lägenheterna motsvarande 50 procent av etapp ett. Vi har sett en hög konverteringsgrad mätt som nyckeltalet köp per visning jämfört med andra närliggande projekt. Det talar positivt för försäljningen de kommande månaderna eftersom antalet visningar ökar gradvis vecka för vecka i takt med att projektet marknadsförs och blir mer välkänt bland köpare och mäklare i regionen.

Sedan halvårsrapporten för ett år sedan har Quartiers tagit flera viktiga steg framåt och har idag fler pågående projekt än någonsin tidigare. Jag är därför glad över att vi även lyckats bygga ett välfungerande team på plats i Marbella där vi nyligen anställt en ny chef för ekonomi och administration, samt en ekonomicontroller. Båda med gedigen erfarenhet från hotell- och fastighetsutveckling i Spanien. Satsningen bedöms stärka vår interna controllerfunktion och effektivitet ytterligare, vilket sammantaget bedöms möjliggöra kostnadsbesparingar, samt koordinering av fler projekt och investeringar.

Trots de många projekt vi har pågående just nu söker vi kontinuerligt efter nya projekt och sätt att finansiera våra satsningar. Jag hoppas därför få möjlighet att presentera nya intressanta projekt under 2018.

- Marcus Johansson Prakt, tf. Verkställande direktör